Datoer

Nogle af begivenhederne her omtales i “Med ilden i ryggen”. 

d. 13. januar, 1945

Den røde hær

Den Røde Hær indleder storoffensiv mod Tyskland.

d. 13. januar, 1945

d. 23. januar, 1945

Elbing

Syv russiske tanks trænger, uden at møde modstand, ind i Elbing i Østpreussen.

d. 23. januar, 1945

d. 26. januar, 1945

Evakuering

Tyskerne beslutter at evakuere de tyske “østområder”.

d. 26. januar, 1945

d. 30. januar, 1945

Wilhelm Gustlof

Passagerskibet “Wilhelm Gustloff” torpederes i  Østersøen. 5.348 mister livet, ca. 1.300 reddes.

d. 30. januar, 1945

d. 4. februar, 1945

Østflygtninge

Hitler befaler at flygtningene også skal sejles til Danmark. Ca. 250.000 af de 2,5 millioner østflygtninge landsættes i Danmark i de kommende måneder.

d. 4. februar, 1945

d. 9. februar, 1945.

General von Steuben

“General von Steuben” med ca. 5.000 mennesker om bord torpederes i Østersøen. 600 reddes.

d. 9. februar, 1945.

d. 11. februar, 1945

De første flygtninge kommer til Danmark

De første flygtninge fra Tyskland ankommer til Danmark med damperen “Wartheland”. Fra februar til april 45 sejler “Mars” på 5 ture ca. 9.000 flygtninge til Danmark.

d. 11. februar, 1945

d. 21. marts, 1945

Frederiksberg

Under et angreb på Gestapos hovedkvarter i Shellhuset i København bliver Den franske skole på Frederiksberg bombet ved en fejltagelse af englænderne. Mange børn dræbes.

d. 21. marts, 1945

d. 14. april, 1945

Goya

“Goya” med 8.000 flygtninge og et par hundrede soldater torpederes. 183 bliver reddet.

d. 14. april, 1945

d. 3. maj, 1945

Cap Arkona og Thielbek

“Cap Arkona” og “Thielbek” med 15.000 mennesker ombord, de fleste af dem kz-lejrfanger fra Neungamme, bombes ved Neustadt af Royal Air Force. Kun ca. 1.600 overlever. Englænderne vidste ikke hvem der var ombord på skibene, men troede det var nazister på flugt.

d. 3. maj, 1945

d. 4.. maj, 1945

Englænderne angriber et tog fuldt af flygtninge

To britiske fly angriber et godstog fyldt med flygtninge nær Skjern. 38 flygtninge mister livet.

d. 4.. maj, 1945

d. 5. maj, 1945

Danmark frit

Tyskerne kapitulerer i Nordvesttyskland, Holland og Danmark. Meddelelsen kommer ud på BBC om aftenen, den 4. maj.

d. 5. maj, 1945

d. 8. maj, 1945

Fred i hele Europa

Tyskerne kapitulerer i resten af Europa. Flygtningene i Danmark bor i skoler, sportshaller og tidligere tyske militærlejre.

d. 8. maj, 1945

September, 1945

Johannes Kærbøl

Johannes Kærbøl ansættes som leder af flygtningeadministrationen. Man påbegynder udflytning fra byerne til store lejre i øde områder.

September, 1945

d. 5. april, 1946

Tilladelse til at skrive breve.

Flygtningene får tilladelse til at skrive breve til Tyskland.

d. 5. april, 1946

d. 16. februar, 1949

De sidste

De sidste flygtninge forlader Danmark.

d. 16. februar, 1949
Scroll til toppen

Historikerne om Sven E

En af danmarkshistoriens store kongeskikkelser

Overordentlig lærd og dannet


Sven Estridsen er den første danske regent der er blevet interviewet til en bog, nemlig Adam af Bremens “Den hammaburgiske kirkes historie”. Adam skriver bl.a:

“Jeg besluttede derfor at opsøge ham og blev – ligesom alle andre – meget venligt modtaget. Fra hans mund har jeg hørt meget af det, jeg har samlet i denne bog. Han var nemlig en overordentlig lærd og dannet mand og velvilligt indstillet over for fremmede …”

Den tyske historiker er dog ikke ukritisk:

“Den berømte danskerkonge havde kun problemer med afholdenhed i forbindelse med kvinder – det skyldes dog ikke, tror jeg, hans egen vilje, men en medfødt last hos dette folk. Det tog ham vor herr ærkebiskop meget ilde op, og han lod gennem udsendinge den vanvittige konge kraftigt kritisere for denne syndige handling og truede ham til sidst med bandlysningens våben, hvis ikke han kom til fornuft igen.”(ca. 1072, oversat fra latin af Allan A. Lund)

Overlegen personlighed – uden evne til at sejre

Historikeren Hal Koch skriver:

“Kong Sven er sikkert en af de dygtigste og betydeligste mænd, som har båret kongenavn i Danmark… Krigerisk dygtighed og evne til at sejre synes han ganske vist ikke at have siddet inde med … Men han havde andre egenskaber, der gjorde ham egnet til hersker … en overlegen personlighed …

Skarpt brød han med sine forgængeres opfattelse af kongens stilling som en fører på vikingetog, opgav i hvert fald foreløbig den engelske erobringspolitik og stræbte i stedet efter at udforme den danske kongemagt til en for hele landet gældende øvrighed, hvorved riget gradvist omdannedes til en virkelig stat i europæisk forstand.” (1941)

Et janushoved

Historikeren Aksel E. Christensen sammenfatter sin beskrivelse af Sven Estridsen således:

“Kong Svends personlighed træder klarere frem fra kilderne end de fleste andre danske konger fra ældre middelalder. Han antager form af en Janus-skikkelse, idet man kan aflæse en ejendommelig dobbelthed i hans fysiognomi og fremtræden. Man ser ham snart med et ansigt, der vender bagud og viser os høvdingen fra vikingetogenes tid, snart med et fremadrettet ansigt, som det passer sig for regenten, der leder sit folk og sit rige ind i det vesteuropæiske kulturfællesskab under Romerkirkens åndelige førerskab.” (1977)

Sendte han virkelig paven en fugl?

Historikeren, Aksel E. Christensen skriver i “Danmarks Historie”, bind 1: “I alle tilfælde opnåede kong Svend intet til gengæld for den tamme og talende fugl, der ifølge (pave) Leo IX’s “Vita” indgik i en kongelig gave til paven; men notitsen herom godtgør, at den danske konge havde opnået direkte kontakt med pavekurien.”

Ebbe Kløvedal Reich oplyser i en af sine danmarkskrøniker at fuglen, en dompap, kunne sige “Ad papam, ad papam.” (“Til paven, til paven!”)

Så meget tyder på at den faktisk blev sendt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.