Internierungslager in Dänemark

Als Deutschland im Mai 1945 kapitulierte, waren die meisten Schulen in den großen Städten mit Flüchtlingen belegt, und das hatte großen Zorn bei der dänischen Bevölkerung ausgelöst. In Werkhallen, Sporthallen und Lagerhallen waren ebenfalls Flüchtlinge untergebracht. Im Sommer 1945 wurde beschlossen, die Flüchtlinge in große Lager zu verlegen, möglichst weit von den Städten. Der Kontakt zwischen Dänen und Flüchtlingen sollte auf das Allernotwendigste beschränkt werden.

Neue Lager wurden errichtet, z. B. “Kløvermarken” auf Amager mit schwedischen, vorgefertigten Holzbaracken. Alte Militärlager wurden erweitert, z. B. das Lager “Oksbøl” in Westjütland. Die Lager waren eingezäunt und von “CB” (zivile Bereitschaft, eine Art Zivilverteidigung während der Besatzungszeit Dänemarks), von dänischen Soldaten und dänischer Polizei bewacht. Jedes Lager hatte einen dänischen Leiter, aber auch deutsche Amtspersonen. Man hatte ein deutsches “Lagergericht”, das sich der vielen Streitigkeiten und der Diebstähle unter den Flüchtlingen annahm. Größere Verstöße gegen die Regeln wurden von den Dänen gehandhabt.

Nach der Kapitulation Deutschlands wurden die Flüchtlinge hinter Stacheldraht eingesperrt und von Soldaten, Polizei und verschiedenen Wachdiensten bewacht. Lager "Thors Mølle" bei Aarhus, 1946.

Die Verpflegung der Flüchtlinge wurde teilweise von den alliierten Besatzungstruppen in Europa festgelegt. Nach dem Krieg herrschte überall in Europa Lebensmittelmangel. Die Flüchtlinge in Dänemark bekamen eine etwas größere Ration als die von den Alliierten empfohlene, aber dennoch so wenig, dass die dänische Gesundheitsbehörde die Rationen nicht zulassen wollte.

Die Flüchtlinge waren u.a. mit Essenkochen, Anlegen von Gemüsegärten, Flechten von Matten sowie Torfstechen beschäftigt. In einem einzigen Lager wurde sogar Tabak angebaut! Nach und nach wurde auch der Schulunterricht für die Kinder und Jugendlichen aufgenommen. Das Lehrmaterial wurde von den Dänen streng kontrolliert. Schulbücher aus der Nazizeit durften auf keinen Fall verwendet werden.

In einigen Lagern, z. B. im Lager “Oksbøl” organisierten die Flüchtlinge eine Reihe von Freizeitaktivitäten. Man hatte eine sehr aktive Theatergruppe sowie Musikgruppen. Es gab Tanzunterricht, und deutsche Pastoren sorgten für den sonntäglichen Gottesdienst.

Der var ofte havregrød på bordet.

Dänemark verhandelte viele Male mit den Engländern über die Rückführung der Flüchtlinge, doch erst Ende 1946 ging es damit richtig los. Die letzten Flüchtlinge verließen Dänemark am 16. Februar 1949.

Scroll to Top

Historikerne om Sven E

En af danmarkshistoriens store kongeskikkelser

Overordentlig lærd og dannet


Sven Estridsen er den første danske regent der er blevet interviewet til en bog, nemlig Adam af Bremens “Den hammaburgiske kirkes historie”. Adam skriver bl.a:

“Jeg besluttede derfor at opsøge ham og blev – ligesom alle andre – meget venligt modtaget. Fra hans mund har jeg hørt meget af det, jeg har samlet i denne bog. Han var nemlig en overordentlig lærd og dannet mand og velvilligt indstillet over for fremmede …”

Den tyske historiker er dog ikke ukritisk:

“Den berømte danskerkonge havde kun problemer med afholdenhed i forbindelse med kvinder – det skyldes dog ikke, tror jeg, hans egen vilje, men en medfødt last hos dette folk. Det tog ham vor herr ærkebiskop meget ilde op, og han lod gennem udsendinge den vanvittige konge kraftigt kritisere for denne syndige handling og truede ham til sidst med bandlysningens våben, hvis ikke han kom til fornuft igen.”(ca. 1072, oversat fra latin af Allan A. Lund)

Overlegen personlighed – uden evne til at sejre

Historikeren Hal Koch skriver:

“Kong Sven er sikkert en af de dygtigste og betydeligste mænd, som har båret kongenavn i Danmark… Krigerisk dygtighed og evne til at sejre synes han ganske vist ikke at have siddet inde med … Men han havde andre egenskaber, der gjorde ham egnet til hersker … en overlegen personlighed …

Skarpt brød han med sine forgængeres opfattelse af kongens stilling som en fører på vikingetog, opgav i hvert fald foreløbig den engelske erobringspolitik og stræbte i stedet efter at udforme den danske kongemagt til en for hele landet gældende øvrighed, hvorved riget gradvist omdannedes til en virkelig stat i europæisk forstand.” (1941)

Et janushoved

Historikeren Aksel E. Christensen sammenfatter sin beskrivelse af Sven Estridsen således:

“Kong Svends personlighed træder klarere frem fra kilderne end de fleste andre danske konger fra ældre middelalder. Han antager form af en Janus-skikkelse, idet man kan aflæse en ejendommelig dobbelthed i hans fysiognomi og fremtræden. Man ser ham snart med et ansigt, der vender bagud og viser os høvdingen fra vikingetogenes tid, snart med et fremadrettet ansigt, som det passer sig for regenten, der leder sit folk og sit rige ind i det vesteuropæiske kulturfællesskab under Romerkirkens åndelige førerskab.” (1977)

Sendte han virkelig paven en fugl?

Historikeren, Aksel E. Christensen skriver i “Danmarks Historie”, bind 1: “I alle tilfælde opnåede kong Svend intet til gengæld for den tamme og talende fugl, der ifølge (pave) Leo IX’s “Vita” indgik i en kongelig gave til paven; men notitsen herom godtgør, at den danske konge havde opnået direkte kontakt med pavekurien.”

Ebbe Kløvedal Reich oplyser i en af sine danmarkskrøniker at fuglen, en dompap, kunne sige “Ad papam, ad papam.” (“Til paven, til paven!”)

Så meget tyder på at den faktisk blev sendt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.