Little fish

Høst & Søn.

Little fish

My boyfriend, Yong, always said there were two kinds of people. Those who never left the river. They became dirty like its waters and shabby like the huts along its banks. And then there were those who went out into the world, who earned a living. A business. A house. A widescreen television.

Life by the river back home in China was shabby, but I liked the gushing sound it made and I told Yong that if we were to travel we had to be near water.

‘She wants to be close to the water,’ he said to the snakeheads and smiled at me. They also smiled and I smiled at both them and him.

This novel is set among so-called illegal Chinese immigrants in the UK, and it is inspired by the terrible tragedy where 23 Chinese cocklepickers drowned in Morecambe bay.

Links:

The impact on the families of the victims (2007)

Report in The Guardian from the Fujian province in China. How has the tragedy in 2004 changed the lives of the families who the cocklers set out to earn a better living for?

“Ghosts”

Review of Nick Broomfields dramatized documentary, “Ghosts”, that covers the chinese migrant workers in the UK and tells the grim tale of the Morecambe tragedy.

The victims of Morecambe Bay

Names, origins and family relations of the dead Chinese.

Photo: Memorial to the 23 cocklers, near Morecambe, Lancashire.

MP, august 2004.

BBC report of the first day in court.

Describes the incident. TV-bit on rescue operation.


Inside the grim world of gangmasters, part 1

Guardian-journalist Hsiao-Hung Pai went undercover in the illegal world of the UK and described the conditions.

Her two articles on this were an important element of my research on this novel.

Inside the grim world of gangmasters, part 2

Interview with Lin Liang Ren

Lin was convicted of the manslaughter of 21 cocklers. He was sentenced to 14 years in prison. Hsiao-Hung Pai interviewed him before the trial.

Who carries the real responsibility?

Was Lin Liang Ren the only person to blame for this tragic accident? Hsiao-Hung Pai’s view.

Will the Gangmasters’ License-law make any difference?

Poul Whitehouse means: “Yes.”

Little fish


Lille fisk has sold out as a paperbook, but is still available as an e-book at Saxo:

Scroll to Top

Historikerne om Sven E

En af danmarkshistoriens store kongeskikkelser

Overordentlig lærd og dannet


Sven Estridsen er den første danske regent der er blevet interviewet til en bog, nemlig Adam af Bremens “Den hammaburgiske kirkes historie”. Adam skriver bl.a:

“Jeg besluttede derfor at opsøge ham og blev – ligesom alle andre – meget venligt modtaget. Fra hans mund har jeg hørt meget af det, jeg har samlet i denne bog. Han var nemlig en overordentlig lærd og dannet mand og velvilligt indstillet over for fremmede …”

Den tyske historiker er dog ikke ukritisk:

“Den berømte danskerkonge havde kun problemer med afholdenhed i forbindelse med kvinder – det skyldes dog ikke, tror jeg, hans egen vilje, men en medfødt last hos dette folk. Det tog ham vor herr ærkebiskop meget ilde op, og han lod gennem udsendinge den vanvittige konge kraftigt kritisere for denne syndige handling og truede ham til sidst med bandlysningens våben, hvis ikke han kom til fornuft igen.”(ca. 1072, oversat fra latin af Allan A. Lund)

Overlegen personlighed – uden evne til at sejre

Historikeren Hal Koch skriver:

“Kong Sven er sikkert en af de dygtigste og betydeligste mænd, som har båret kongenavn i Danmark… Krigerisk dygtighed og evne til at sejre synes han ganske vist ikke at have siddet inde med … Men han havde andre egenskaber, der gjorde ham egnet til hersker … en overlegen personlighed …

Skarpt brød han med sine forgængeres opfattelse af kongens stilling som en fører på vikingetog, opgav i hvert fald foreløbig den engelske erobringspolitik og stræbte i stedet efter at udforme den danske kongemagt til en for hele landet gældende øvrighed, hvorved riget gradvist omdannedes til en virkelig stat i europæisk forstand.” (1941)

Et janushoved

Historikeren Aksel E. Christensen sammenfatter sin beskrivelse af Sven Estridsen således:

“Kong Svends personlighed træder klarere frem fra kilderne end de fleste andre danske konger fra ældre middelalder. Han antager form af en Janus-skikkelse, idet man kan aflæse en ejendommelig dobbelthed i hans fysiognomi og fremtræden. Man ser ham snart med et ansigt, der vender bagud og viser os høvdingen fra vikingetogenes tid, snart med et fremadrettet ansigt, som det passer sig for regenten, der leder sit folk og sit rige ind i det vesteuropæiske kulturfællesskab under Romerkirkens åndelige førerskab.” (1977)

Sendte han virkelig paven en fugl?

Historikeren, Aksel E. Christensen skriver i “Danmarks Historie”, bind 1: “I alle tilfælde opnåede kong Svend intet til gengæld for den tamme og talende fugl, der ifølge (pave) Leo IX’s “Vita” indgik i en kongelig gave til paven; men notitsen herom godtgør, at den danske konge havde opnået direkte kontakt med pavekurien.”

Ebbe Kløvedal Reich oplyser i en af sine danmarkskrøniker at fuglen, en dompap, kunne sige “Ad papam, ad papam.” (“Til paven, til paven!”)

Så meget tyder på at den faktisk blev sendt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.