Lejrene i Danmark

Ved befrielsen i maj 1945 var de fleste skoler i de store byer inddraget til flygtningene, til stor vrede for danskerne. Og der boede flygtninge i fabrikshaller, sportshaller og lagerhaller.
I løbet af sommeren 45 blev det besluttet at flygtningene skulles samles i store lejre, så vidt muligt langt fra byerne, og at der ikke måtte være andet end den allermest nødvendige forbindelse mellem danskerne og flygtningene.
Nye lejre blev opført (fx. Kløvermarken på Amager der blev bygget af svenske præfabrikerede træhuse), og gamle militærlejre blev udvidet. (Fx. Oksbøllejren i Vestjylland) Lejrene var indhegnet og bevogtet af CB’ere (“Det Civile Beredsskab” – en slags civilforsvar, oprettet under besættelsen), danske værnepligtige og dansk politi.

Efter befrielsen blev flygtningene spærret inde bag pigtråd og bevogtet af soldater, politi og forskellige vagtkorps. Thors Mølle-lejren ved Århus, 1946.

Hver lejr havde en dansk leder, men i lejren fungerede også tyske myndigheder. Man havde en tysk “lejrret” der tog sig af de mange småskænderier og tyverier mellem flygtningene. Større brud på reglerne tog danskerne sig af.

Flygtningenes kost var til dels bestemt af de allierede besættelsestropper i Europa, hvor der jo overalt herskede mangel på mad i årene efter krigen. Flygtningene i Danmark fik en lille smule større rationer end anbefalet af de allierede, men alligevel så lidt at den danske sundhedsstyrelse ikke ville godkende rationerne.

Flygtningene deltog blandt andet i madlavning, køkkenhavedyrkning, måttefletning, tørvegravning – og et enkelt sted tobaksdyrkning! Efterhånden blev der organiseret skoler for børn og unge, med streng dansk kontrol af bøgerne. Man ville ikke se skolebøger fra nazitiden. I nogle lejre, fx Oksbøl, organiserede flygtningene en række fritidsaktiviteter. Man havde et meget aktivt teater, der var musikgrupper og danseundervisning, og tyske præster sørgede for at man kunne komme til gudstjeneste om søndagen.

Der var ofte havregrød på bordet.

Danmark forhandlede mange gange med englænderne om hjemsendelse af flygtningene, men først sidst i 1946 begyndte denne for alvor. De sidste flygtninge forlod Danmark 16.2.1949.

Scroll til toppen

Historikerne om Sven E

En af danmarkshistoriens store kongeskikkelser

Overordentlig lærd og dannet


Sven Estridsen er den første danske regent der er blevet interviewet til en bog, nemlig Adam af Bremens “Den hammaburgiske kirkes historie”. Adam skriver bl.a:

“Jeg besluttede derfor at opsøge ham og blev – ligesom alle andre – meget venligt modtaget. Fra hans mund har jeg hørt meget af det, jeg har samlet i denne bog. Han var nemlig en overordentlig lærd og dannet mand og velvilligt indstillet over for fremmede …”

Den tyske historiker er dog ikke ukritisk:

“Den berømte danskerkonge havde kun problemer med afholdenhed i forbindelse med kvinder – det skyldes dog ikke, tror jeg, hans egen vilje, men en medfødt last hos dette folk. Det tog ham vor herr ærkebiskop meget ilde op, og han lod gennem udsendinge den vanvittige konge kraftigt kritisere for denne syndige handling og truede ham til sidst med bandlysningens våben, hvis ikke han kom til fornuft igen.”(ca. 1072, oversat fra latin af Allan A. Lund)

Overlegen personlighed – uden evne til at sejre

Historikeren Hal Koch skriver:

“Kong Sven er sikkert en af de dygtigste og betydeligste mænd, som har båret kongenavn i Danmark… Krigerisk dygtighed og evne til at sejre synes han ganske vist ikke at have siddet inde med … Men han havde andre egenskaber, der gjorde ham egnet til hersker … en overlegen personlighed …

Skarpt brød han med sine forgængeres opfattelse af kongens stilling som en fører på vikingetog, opgav i hvert fald foreløbig den engelske erobringspolitik og stræbte i stedet efter at udforme den danske kongemagt til en for hele landet gældende øvrighed, hvorved riget gradvist omdannedes til en virkelig stat i europæisk forstand.” (1941)

Et janushoved

Historikeren Aksel E. Christensen sammenfatter sin beskrivelse af Sven Estridsen således:

“Kong Svends personlighed træder klarere frem fra kilderne end de fleste andre danske konger fra ældre middelalder. Han antager form af en Janus-skikkelse, idet man kan aflæse en ejendommelig dobbelthed i hans fysiognomi og fremtræden. Man ser ham snart med et ansigt, der vender bagud og viser os høvdingen fra vikingetogenes tid, snart med et fremadrettet ansigt, som det passer sig for regenten, der leder sit folk og sit rige ind i det vesteuropæiske kulturfællesskab under Romerkirkens åndelige førerskab.” (1977)

Sendte han virkelig paven en fugl?

Historikeren, Aksel E. Christensen skriver i “Danmarks Historie”, bind 1: “I alle tilfælde opnåede kong Svend intet til gengæld for den tamme og talende fugl, der ifølge (pave) Leo IX’s “Vita” indgik i en kongelig gave til paven; men notitsen herom godtgør, at den danske konge havde opnået direkte kontakt med pavekurien.”

Ebbe Kløvedal Reich oplyser i en af sine danmarkskrøniker at fuglen, en dompap, kunne sige “Ad papam, ad papam.” (“Til paven, til paven!”)

Så meget tyder på at den faktisk blev sendt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.