Lille fisk

Lille fisk

De er unge. De elsker hinanden. De vil have et liv og tager ud i verden for at tjene til det.
“Slangehovederne” har taget sig godt betalt for at smugle Shan og Yong fra Kina til Europa og give dem falske papirer. De to unge skylder en formue væk og prøver at skaffe pengene ved at samle hjertemuslinger. Men det tidevand der bringer de små dyr ind, er dødsensfarligt, og en nat kommer højvandet tidligere end de har regnet med …

Links:

Undercover blandt illegale kinesiske immigranter, del 1 (eng.)

Det meste af det der er skrevet om de illegale kineseres forhold, kan findes i engelske aviser.

Den kinesiskfødte The Guardian-journalist, Hsiao-Hung Pai kender det illegale kinesiske immigrantmiljø indefra (bl.a. gennem en Günter Walraff-lignende undercoveraktion), hun har interviewet Lin i fængslet og har skrevet om sagen.

Her er første del af hendes “insiderstory” fra det barske, illegale miljø i Storbritannien.

Undercover …, del 2 (eng.)

Anden del af Hsiao-Hung Pais reportage fra det illegale immigrantmiljø i England.

Disse to artikler har, sammen med andre artikler fra engelsk presse, været en vigtig inspiration til og vidensbaggrund for arbejdet med Lille fisk.

Ofrenes familier. (2007)

Artikel på engelsk i The Guardian om en del af de familiemedlemmer i Kina der mistede én i Morecambe. Hvordan er deres situation nu? Hvad betyder ulykken for dem i dag?

Druknet i tidevandet

“Lancashire Police i England undersøger i skrivende stund årsagen til at 19 muslingesamlere forleden druknede i Morecambe Bay. Politiet regner med at foretage arrestationer inden for få dage …”

KILDE: BBC, den 7. februar 2004 … (fra livredning.dk)

Ghosts

Dokudrama om de kinesiske migrantarbejdere i England og Morecambetragedien. Anmeldelse i The Guardian. (En)

Ofrene (eng.)

Hvem var de 23 der døde i Morecambe Bay? The Guardian.

BBC om første dag i retten (eng.)

Der blev rejst sigtelse mod 5 personer efter tragedien. Her en rapport fra den første dag i retten. Siden indeholder også et link til et tv-klip fra retten med optagelser fra Morecambe Bay, hvor en af kineserne bliver reddet. (Tv-linket virker ikke altid …)

Bogen “Det illegale Europa”

Danmarks Radio har i dokumentarudsendelser og i en faktabog skildret forholdene for og problemerne omkring den illegale immigration i Europa.

Tv-udsendelserne, tilrettelagt af Poul-Erik Heilbuth, skildrer Morecambeulykken samt forhold i Spanien, Tyskland og Danmark.

Dokumentaren, “Det andet Europa” kan ses via DR’s side.

Særlig velegnet til undervisning er de 4 udsendelser “Det illegale Europa 1-4”, der bygger på det samme filmmateriale som “Det andet Europa”. Men som er fokuseret henholdsvis på Spanien, Tyskland, England og Danmark.

Bogen uddyber DR-doku-filmene. Den er skrevet af Poul Erik Heilbuth, Tina Nørager Dahlstrøm og Vibeke Agerdal Nielsen og udgivet i samarbejde mellem Geografforlaget og Mellemfolkeligt Samvirke.

 

Interview med den dømte, Lin Liang Ren (eng.)

Den dømte “gangmaster” fra Morecambeulykken blev interviewet af Hsiao-Hung Pai inden dommen faldt. Han fik 14 års fængsel for uagtsomt manddrab.

Årsagerne til Morecambetragedien. (eng.)

Hsiao-Hung Pai analyserer årsagerne til tragedien. Er Lin Liang Ren den egentlig ansvarlige?

Pai mener at retssagen kun har afsløret og straffet de små fisk, og at fødevareindustrien og mellemhandlerne er de egentlig skyldige. Hun mener heller ikke man skal glemme den engelske stat der gennem sine “inhumane indvandringslove” presser folk til at leve et lovløst liv, uden identitet og uden ret.

Lille fisk

Høst & Søn.

Lille fisk er udsolgt som papirbog, men fås som ebog,

Scroll til toppen

Historikerne om Sven E

En af danmarkshistoriens store kongeskikkelser

Overordentlig lærd og dannet


Sven Estridsen er den første danske regent der er blevet interviewet til en bog, nemlig Adam af Bremens “Den hammaburgiske kirkes historie”. Adam skriver bl.a:

“Jeg besluttede derfor at opsøge ham og blev – ligesom alle andre – meget venligt modtaget. Fra hans mund har jeg hørt meget af det, jeg har samlet i denne bog. Han var nemlig en overordentlig lærd og dannet mand og velvilligt indstillet over for fremmede …”

Den tyske historiker er dog ikke ukritisk:

“Den berømte danskerkonge havde kun problemer med afholdenhed i forbindelse med kvinder – det skyldes dog ikke, tror jeg, hans egen vilje, men en medfødt last hos dette folk. Det tog ham vor herr ærkebiskop meget ilde op, og han lod gennem udsendinge den vanvittige konge kraftigt kritisere for denne syndige handling og truede ham til sidst med bandlysningens våben, hvis ikke han kom til fornuft igen.”(ca. 1072, oversat fra latin af Allan A. Lund)

Overlegen personlighed – uden evne til at sejre

Historikeren Hal Koch skriver:

“Kong Sven er sikkert en af de dygtigste og betydeligste mænd, som har båret kongenavn i Danmark… Krigerisk dygtighed og evne til at sejre synes han ganske vist ikke at have siddet inde med … Men han havde andre egenskaber, der gjorde ham egnet til hersker … en overlegen personlighed …

Skarpt brød han med sine forgængeres opfattelse af kongens stilling som en fører på vikingetog, opgav i hvert fald foreløbig den engelske erobringspolitik og stræbte i stedet efter at udforme den danske kongemagt til en for hele landet gældende øvrighed, hvorved riget gradvist omdannedes til en virkelig stat i europæisk forstand.” (1941)

Et janushoved

Historikeren Aksel E. Christensen sammenfatter sin beskrivelse af Sven Estridsen således:

“Kong Svends personlighed træder klarere frem fra kilderne end de fleste andre danske konger fra ældre middelalder. Han antager form af en Janus-skikkelse, idet man kan aflæse en ejendommelig dobbelthed i hans fysiognomi og fremtræden. Man ser ham snart med et ansigt, der vender bagud og viser os høvdingen fra vikingetogenes tid, snart med et fremadrettet ansigt, som det passer sig for regenten, der leder sit folk og sit rige ind i det vesteuropæiske kulturfællesskab under Romerkirkens åndelige førerskab.” (1977)

Sendte han virkelig paven en fugl?

Historikeren, Aksel E. Christensen skriver i “Danmarks Historie”, bind 1: “I alle tilfælde opnåede kong Svend intet til gengæld for den tamme og talende fugl, der ifølge (pave) Leo IX’s “Vita” indgik i en kongelig gave til paven; men notitsen herom godtgør, at den danske konge havde opnået direkte kontakt med pavekurien.”

Ebbe Kløvedal Reich oplyser i en af sine danmarkskrøniker at fuglen, en dompap, kunne sige “Ad papam, ad papam.” (“Til paven, til paven!”)

Så meget tyder på at den faktisk blev sendt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.