Med ilden i ryggen

Høst & Søn 1999. Nyt cover, 2010: Peter Stoltze.

Med ilden i ryggen

En roman der mange år efter besættelsens og 2. verdenskrigs ophør ikke er blevet mindre aktuel. Hvordan behandlede Danmark de tyske flygtninge der kom til landet i 1945? Debatten har til tider været intens, og “Med ilden i ryggen” forsøger i et enkelt sprog at give et nuanceret bud på et svar. Set indefra.

Priser:

Kulturministeriets børnebogspris/1999

Frie grundskolers lærerforenings børnekulturpris/2000

Dansk skolebibliotekarforenings børnebogspris/2001

I undervisningen:

Denne roman har vist sig at være meget anvendelig i folkeskolens ældste klasser. Jeg har været på mange skoler for at fortælle om bogen og er blevet præsenteret for mange spændende undervisningsforløb, der kredser om emner som “flygtninge dengang og nu”, “nye, mere nuancerede vinkler på Besættelsen”, “børn og krig”. 

For at dykke ned i den historiske virkelighed bag romanen, se “Dokumentation vedr. Med ilden i ryggen” her.

Der er lokalt produceret mange materialer om og til denne bog, der ud over det historisk/samfundsmæssige tilsyneladende også appellerer til dansk-aktiviteter som meddigtning i form af fx. “brevskrivning” mellem bogens personer, “fortsættelser” af forskellige spor i romanen mm.

 Hvis du fik noget ud af at læse Med ilden i ryggen, kan det også tænkes at Lille fisk og Exit Sugartown vil være noget for dig. De handler om mennesker i bevægelse i verden af i dag. Check den ud!


Forlagets bagsidetekst:

“I 1945 flygtede over to millioner mennesker fra det østlige Tyskland. Nogle af dem kom til Danmark. Mange af dem var børn. Med ilden i ryggen fortæller om ét af dem.

Klaus og hans familie er på flugt fra krigen. I hestetrukne vogne og på overfyldte skibe flygter de fra de russiske soldater. På havet oplever Klaus det forfærdeligste et menneske kan opleve, og da han kommer i land, er han alene.  Han er i Danmark. Husene er hele og kanonerne tavse, men han bliver spærret inde bag pigtråd. Danskerne får bøder hvis de snakker med en flygtning, og prisen for et kys er fængsel.

Med ilden i ryggen

Høst & Søn 1999.
Nyt cover, 2010: Peter Stoltze.

Pris: 169,-
Bestil direkte hos
hos Saxo.com

Scroll til toppen

Historikerne om Sven E

En af danmarkshistoriens store kongeskikkelser

Overordentlig lærd og dannet


Sven Estridsen er den første danske regent der er blevet interviewet til en bog, nemlig Adam af Bremens “Den hammaburgiske kirkes historie”. Adam skriver bl.a:

“Jeg besluttede derfor at opsøge ham og blev – ligesom alle andre – meget venligt modtaget. Fra hans mund har jeg hørt meget af det, jeg har samlet i denne bog. Han var nemlig en overordentlig lærd og dannet mand og velvilligt indstillet over for fremmede …”

Den tyske historiker er dog ikke ukritisk:

“Den berømte danskerkonge havde kun problemer med afholdenhed i forbindelse med kvinder – det skyldes dog ikke, tror jeg, hans egen vilje, men en medfødt last hos dette folk. Det tog ham vor herr ærkebiskop meget ilde op, og han lod gennem udsendinge den vanvittige konge kraftigt kritisere for denne syndige handling og truede ham til sidst med bandlysningens våben, hvis ikke han kom til fornuft igen.”(ca. 1072, oversat fra latin af Allan A. Lund)

Overlegen personlighed – uden evne til at sejre

Historikeren Hal Koch skriver:

“Kong Sven er sikkert en af de dygtigste og betydeligste mænd, som har båret kongenavn i Danmark… Krigerisk dygtighed og evne til at sejre synes han ganske vist ikke at have siddet inde med … Men han havde andre egenskaber, der gjorde ham egnet til hersker … en overlegen personlighed …

Skarpt brød han med sine forgængeres opfattelse af kongens stilling som en fører på vikingetog, opgav i hvert fald foreløbig den engelske erobringspolitik og stræbte i stedet efter at udforme den danske kongemagt til en for hele landet gældende øvrighed, hvorved riget gradvist omdannedes til en virkelig stat i europæisk forstand.” (1941)

Et janushoved

Historikeren Aksel E. Christensen sammenfatter sin beskrivelse af Sven Estridsen således:

“Kong Svends personlighed træder klarere frem fra kilderne end de fleste andre danske konger fra ældre middelalder. Han antager form af en Janus-skikkelse, idet man kan aflæse en ejendommelig dobbelthed i hans fysiognomi og fremtræden. Man ser ham snart med et ansigt, der vender bagud og viser os høvdingen fra vikingetogenes tid, snart med et fremadrettet ansigt, som det passer sig for regenten, der leder sit folk og sit rige ind i det vesteuropæiske kulturfællesskab under Romerkirkens åndelige førerskab.” (1977)

Sendte han virkelig paven en fugl?

Historikeren, Aksel E. Christensen skriver i “Danmarks Historie”, bind 1: “I alle tilfælde opnåede kong Svend intet til gengæld for den tamme og talende fugl, der ifølge (pave) Leo IX’s “Vita” indgik i en kongelig gave til paven; men notitsen herom godtgør, at den danske konge havde opnået direkte kontakt med pavekurien.”

Ebbe Kløvedal Reich oplyser i en af sine danmarkskrøniker at fuglen, en dompap, kunne sige “Ad papam, ad papam.” (“Til paven, til paven!”)

Så meget tyder på at den faktisk blev sendt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.