Foredrag

Jeg kommer gerne ud og fortæller om en eller flere af mine bøger, diskuterer med elever og voksne læsere, viser hvordan mit “forfatterværksted” ser ud og kommer med eksempler på hvordan jeg arbejder med ide, research og sprog.

Se mere på sogneaften.dk:

Voksne læsere

Jeg kommer på biblioteker, foreninger, gymnasier, forsamlingshuse, til menighedsaftener og fortæller fx ud fra min nyeste roman, “Engang en by” (om bombardementerne af Hamburg i 1943), eller taler om “Stenansigter” og danskernes brutale invasion af Gotland i 1361. 

“Kongen der sendte paven en fugl” om vikinge/middelalderkongen, Sven Estridsen og hans tid er også et godt emne.

Og “Indtoget i Kautokeino” diskuterer hvordan “vækkelse” bliver til fundamentalisme og måske vold. Romanen foregår omkr. 1852, temaet er kun alt for aktuelt.

Børn og unge

“Exit Sugartown” og “I skyggezonen” om migration og “papirløse” migranter egner sig for 8. klasse og op.

Med ilden i ryggen” er nok mest for 6.-10., “Lille fisk” og “Adams fest” for 8.-gymnasiet.

Flyvekatten” vil være velegnet som læst bog for elever fra 4.-7. klasse.

Jeg vil helst møde klasser der har læst en eller flere af bøgerne, og en fælles baggrund for foredraget er vigtigt, så det skal gerne være den samme bog man har læst!

Endelig kan man jo gøre som Gentofte skole for nogle år siden: lave et aftenmøde for elever, forældre og bedsteforældre. Det handlede om “Med ilden i ryggen”; eleverne og mange af forældrene havde læst bogen. En fællesoplevelse omkring noget skolefagligt på tværs af generationerne!

Jeg medvirker gerne i skriveværksteder i forskelligt omfang, både for voksne og børn og unge.

Når det gælder børn og unge, har jeg gode erfaringer med et forløb for 6.-10.klasse over 2 dage.

Tekniske “krav”: Projektor m. tilsluttet pc (eller en OHP), tavle el. flipover. Et glas vand.

Aftal tid pr. mail el. tlf. i så god tid som muligt. Se “kontakt”.

Oversættelser af og konsulentbistand til fiktionstekster ydes gerne.

Både for voksne og børn.

Skriftlig kommentar til fiktionstekster gives også gerne til elever i de ældste klasser.

Scroll til toppen

Historikerne om Sven E

En af danmarkshistoriens store kongeskikkelser

Overordentlig lærd og dannet


Sven Estridsen er den første danske regent der er blevet interviewet til en bog, nemlig Adam af Bremens “Den hammaburgiske kirkes historie”. Adam skriver bl.a:

“Jeg besluttede derfor at opsøge ham og blev – ligesom alle andre – meget venligt modtaget. Fra hans mund har jeg hørt meget af det, jeg har samlet i denne bog. Han var nemlig en overordentlig lærd og dannet mand og velvilligt indstillet over for fremmede …”

Den tyske historiker er dog ikke ukritisk:

“Den berømte danskerkonge havde kun problemer med afholdenhed i forbindelse med kvinder – det skyldes dog ikke, tror jeg, hans egen vilje, men en medfødt last hos dette folk. Det tog ham vor herr ærkebiskop meget ilde op, og han lod gennem udsendinge den vanvittige konge kraftigt kritisere for denne syndige handling og truede ham til sidst med bandlysningens våben, hvis ikke han kom til fornuft igen.”(ca. 1072, oversat fra latin af Allan A. Lund)

Overlegen personlighed – uden evne til at sejre

Historikeren Hal Koch skriver:

“Kong Sven er sikkert en af de dygtigste og betydeligste mænd, som har båret kongenavn i Danmark… Krigerisk dygtighed og evne til at sejre synes han ganske vist ikke at have siddet inde med … Men han havde andre egenskaber, der gjorde ham egnet til hersker … en overlegen personlighed …

Skarpt brød han med sine forgængeres opfattelse af kongens stilling som en fører på vikingetog, opgav i hvert fald foreløbig den engelske erobringspolitik og stræbte i stedet efter at udforme den danske kongemagt til en for hele landet gældende øvrighed, hvorved riget gradvist omdannedes til en virkelig stat i europæisk forstand.” (1941)

Et janushoved

Historikeren Aksel E. Christensen sammenfatter sin beskrivelse af Sven Estridsen således:

“Kong Svends personlighed træder klarere frem fra kilderne end de fleste andre danske konger fra ældre middelalder. Han antager form af en Janus-skikkelse, idet man kan aflæse en ejendommelig dobbelthed i hans fysiognomi og fremtræden. Man ser ham snart med et ansigt, der vender bagud og viser os høvdingen fra vikingetogenes tid, snart med et fremadrettet ansigt, som det passer sig for regenten, der leder sit folk og sit rige ind i det vesteuropæiske kulturfællesskab under Romerkirkens åndelige førerskab.” (1977)

Sendte han virkelig paven en fugl?

Historikeren, Aksel E. Christensen skriver i “Danmarks Historie”, bind 1: “I alle tilfælde opnåede kong Svend intet til gengæld for den tamme og talende fugl, der ifølge (pave) Leo IX’s “Vita” indgik i en kongelig gave til paven; men notitsen herom godtgør, at den danske konge havde opnået direkte kontakt med pavekurien.”

Ebbe Kløvedal Reich oplyser i en af sine danmarkskrøniker at fuglen, en dompap, kunne sige “Ad papam, ad papam.” (“Til paven, til paven!”)

Så meget tyder på at den faktisk blev sendt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.